Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

3175 35a8 390
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasatyra satyra
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
Wiem, że się martwisz i że Cię to boli. Czuję to, ale dość już tego. Chcę z tym skończyć. Naprawdę. Jestem zmęczony, zmęczony wędrówką samotnie jak jaskółka w deszczu i tym, że nigdy nie miałem przyjaciela żeby mi powiedział skąd, gdzie i dlaczego idziemy. Głównie jestem zmęczony tym, jacy są ludzie dla siebie, zmęczony jestem tym cierpieniem, które czuję i słyszę codziennie. Za dużo tego. To tak jakbym miał w głowie kawałki szkła. Przez cały czas, rozumiesz? 
— "Zielona Mila"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasatyra satyra
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: Co nowego? Możesz odpowiedzieć tylko: Nic nowego.
— Piotr C. (z książki Pokolenie Ikea)
Reposted frompanikea panikea viasatyra satyra
9059 cc6c 390
Reposted fromursa-major ursa-major viasatyra satyra
7640 d00a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
7894 e96f 390
Reposted fromkasjencja kasjencja viasatyra satyra
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromursa-major ursa-major viasatyra satyra
1601 901e 390
Reposted frompupuch pupuch viasatyra satyra
0512 f22d 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasatyra satyra
9111 5f07
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viaanorexianervosa anorexianervosa

January 05 2018

5189 d97a 390
Reposted fromagapka agapka viamidnightpalace midnightpalace
7308 544e 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viasatyra satyra
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasatyra satyra
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viasatyra satyra
8752 2167 390
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl