Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

July 21 2017

  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaanorexianervosa anorexianervosa
8834 2ce2 390
Reposted frombanitka banitka viadumbscream dumbscream
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viadumbscream dumbscream
4806 0974 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viazabka zabka
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viazabka zabka
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka
0210 a78a 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka
8174 1510 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viazabka zabka
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viasatyra satyra
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viasatyra satyra
Reposted from1985 1985 viaanorexianervosa anorexianervosa
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaanorexianervosa anorexianervosa
5147 351f 390
Reposted fromxempx xempx viaanorexianervosa anorexianervosa
3719 fe1c 390
Reposted frompierdolony pierdolony viazabka zabka
9357 7534 390
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viamiktoria miktoria
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamiktoria miktoria
0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viamiktoria miktoria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl