Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
8988 92db 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
1419 c37a 390
Reposted fromadelajda adelajda viasatyra satyra
9540 c878 390
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viasatyra satyra
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
7993 2a64 390
Reposted fromjethra jethra viaanorexianervosa anorexianervosa
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamidnightpalace midnightpalace
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viaanorexianervosa anorexianervosa
7994 f3bd 390
Reposted fromyanek yanek viasatyra satyra
9641 86b0 390
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl