Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viadumbscream dumbscream
2913 56f6 390
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viasatyra satyra
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasatyra satyra
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
Zanim zdecdujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym
— Wojciech Eichelberger - Krótko mówiąc
Reposted fromcholernelove cholernelove viamiktoria miktoria
7700 d474 390
Reposted fromShini Shini viacoldwater coldwater
1614 6d2e 390
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamiktoria miktoria

June 04 2017

Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.
— Viktor Frankl
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamiktoria miktoria
0681 8590 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6017 e8fc 390
Reposted fromoll oll viamidnightpalace midnightpalace
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viasatyra satyra
1212 c2c7 390
Wysokie Obcasy Extra
Reposted fromdusix dusix viasatyra satyra
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl