Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaanorexianervosa anorexianervosa
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaanorexianervosa anorexianervosa

May 12 2017

5165 7e89 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
7580 bb1b 390
Reposted fromtfu tfu viaveganvegetarian veganvegetarian
9790 19a6 390
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaanorexianervosa anorexianervosa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

May 10 2017

8060 e321 390

fenday:

x

Reposted fromtosiaa tosiaa
4245 1479 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
7720 7f9d 390

psycho-delic-cunt:

“Eye Candy” - Alexandra Levasseur

Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
9214 6d3f 390
Reposted fromRanveld Ranveld viadumbscream dumbscream
1274 62a9 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadumbscream dumbscream
8002 e3de 390
4887 90e9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoldwater coldwater
6112 5a14 390
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
8742 cd69 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaanorexianervosa anorexianervosa
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl