Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viacoldwater coldwater
6152 5471 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea

August 17 2017

8237 116b 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viasatyra satyra
8827 0d8c 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasatyra satyra
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasatyra satyra
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
7862 c9f9 390
Reposted fromSzczu Szczu viasatyra satyra
0189 d245 390
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
4900 8c28 390
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viasatyra satyra
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasatyra satyra
9655 71b3 390

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra
9248 349c 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasatyra satyra

August 16 2017

Reposted fromseleneskin seleneskin viamiktoria miktoria
Uczucia kiedyś cię zabiją. Jak mają cię nie zabić, skoro poza nimi nic nie ma? [...] Dla człowieka człowiek to wszystko, co ma. Człowiek to worek uczuć, ślepych jak pożar. Człowiek bez przerwy wpatruje się we własne uczucia tak jak w pożar.
— Jakub Żulczyk - Wzgórze Psów
Reposted fromaletodelio aletodelio viacoldwater coldwater
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl