Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

4114 8a15 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra

September 17 2017

5701 54a5 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamiktoria miktoria
2362 c321 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiktoria miktoria
9366 e3d0 390
Reposted fromintrigante intrigante viasann sann
7192 0d7e 390
Reposted fromsolitaire solitaire viasann sann
5146 68f1 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasann sann
5794 2146 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasann sann
4669 3657 390

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viasann sann
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
1881 64d1 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatea tea

September 14 2017

Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viaanorexianervosa anorexianervosa
3519 9da9 390
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere

September 12 2017

5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viacoldwater coldwater
1119 33b7 390
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl