Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viaanorexianervosa anorexianervosa
Nie zawsze jesteśmy bowiem dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą. Szczególnie gdy przynosi ona tylko cierpienie.
— Collen Hoover - It ends with use
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viacoldwater coldwater
2186 2477 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazabka zabka
2995 5da7 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazabka zabka
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacoldwater coldwater
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacoldwater coldwater
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaanorexianervosa anorexianervosa
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
9048 ae0b 390
Reposted fromdelain delain viaanorexianervosa anorexianervosa
7555 d689 390

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viasatyra satyra
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
8447 107b 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viasatyra satyra
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl